On line
 
Remember me on this computer
  Forgot your password?
  Register

Home / 

Πμπτη 5 Ιουνου 2014

13.00-18.30 Εγγραφς
13.30-14.30 Εισαγωγικ Ομιλα, Φ. Παπαδοπολου

14.30-15.30 Χωρισμς σε ομδες
Διανομ εντπου υλικο περιστατικν που θα αναλυθον κατ τη διρκεια των μαθημτων

Προεδρεο: Φ. Παπαδοπολου
Παρουσαση - Συζτηση Περιστατικν

15.30-16.30 Παρουσαση - Συζτηση 1ου Περιστατικο
Γυνακα 77 ετν υπστη τα τελευταα δο χρνια διατροχαντριο κταγμα και στα δο ισχα (το δετερο προ μηνς). Στη μτρηση της οστικς μζας της σπονδυλικς στλης βρθηκε οστεοπενα (Τ-score -1.5). Ποι εναι η συνιστμενη φαρμακευτικ αγωγ, εν αυτ κρνεται απαρατητη, Γ. Αντπας

16.30-17.30 Παρουσαση - Συζτηση 2ου Περιστατικο
νδρας 55 ετν με οξ λγος του γνατος προ εξαμνου, που αποδθηκε σε οστεοαρθρτιδα, χει υποβληθε σε θεραπεα με ενδοαρθρικς εκχσεις υαλουρονικο οξος χωρς φεση των ενοχλημτων. Στο τλος της θεραπεας ανευρθηκε ακτινολογικ και σε μαγνητικ τομογραφα ντονη περιοχικ οστεοπρωση του νω κρου του μηριαου. Που αποδδεται το ερημα και τι συνιστται;, Ε. Κασκνη

17.30-18.30 Παρουσαση - Συζτηση 3ου Περιστατικο
Γυνακα 75 ετν παραπονιται για επμονη ραχιαλγα απ 2ετιας. Κατ τη διρκεια των τελευταων ετν εμφνισε πολλαπλ θωρακικ κατγματα και μειθηκε το ψος της κατ 8.5 εκατοστ. Αναφρει συχν κεφαλαλγα και πνο στον μο και λγος στο επιγστριο. Τλος, αναφρει περιορισμ της αναπνος και διαταραχς της ισορροπας. Ποι εναι τα ατια της συμπτωματολογας της ασθενος και ποια εναι η συνολικ προτεινμενη θεραπευτικ παρμβαση;, Χρ. Κοσμδης

Παρασκευ 6 Ιουνου 2014

Προεδρεο: Γ.Τροβς
09.30-10.30 Διλεξη - Ανταλλαγ απψεων
“Drug holiday” στη θεραπεα της οστεοπρωσης;, Κ. Σταθπουλος

Προεδρεο: Γ. Λυρτης - Ι. Γιβος
Παρουσαση - Συζτηση Περιστατικν

10.30-11.15 Παρουσαση - Συζτηση 1ου Περιστατικο
Ασθενς 62 ετν με ελεθερο ατομικ αναμνηστικ, εμμηνοπαυσιακޠ απ 10ετας εισρχεται στο νοσοκομεο λγω κατγματος μικρς βας στο ΑΡ ισχο. Σε εργαστηριακ λεγχο διαπιστνεται χρνια νεφρικ ανεπρκεια σταδου 4 (Clearance 19 ml/min) και η μτρηση οστικς πυκντητας στο αυχνα του ΔΕ μηριαου δεχνει T-score-3,7 και στην ΟΜΣΣ -4,3. Ποι εναι η περαιτρω διαγνωστικ και θεραπευτικ αντιμετπιση;, Ε. Χατζλλης

11.45-12.30 Παρουσαση - Συζτηση 2ου Περιστατικο
Γυνακα ηλικας 59 ετν με ρευματοειδޠ αρθρτιδα απ 20ετας, λαμβνει αγωγ με μεθοτρεξτη 15 mg εβδομαδιαως, 7.5-15 mg πρεδνιζολνης ανλογα με τη δραστηριτητα της νσου (μση ημερσια δση 10 mg) και απ διετας υποδριο anti-TNF παργοντα με φεση της νσου και επακλουθη μεωση της δσης των κορτικοειδν σε 2.5mg ημερησως. Απ το ατομικ της αναμνηστικ παρουσιζει υπρταση υπ αγωγޠ και υπερχοληστεριναιμα για την οποα λαμβνει αγωγ με στατνες. Δεν παρουσιζει λλους παργοντες κινδνου για κταγμα. Λγω εγκατεστημνης οστεοπρωσης με σπονδυλικܠ κατγματα Θ11 και Ο1, χει λβει 8 χρνια αγωγ με διφωσφονικ, ασβστιο και βιταμνη D και ακολοθως 24μηνη αγωγޠ με τεριπαρατδη, η οποα ολοκληρθηκε πρσφατα. Η τελευταα μτρηση της BMD, με DXA, στο ισχο δειξε 0.770 gr/cm2, και T-score -2.4 (ετσια αξηση 3,1%). Χρειζεται συνχιση της αντιοστεοπορωτικς αγωγς και αν ναι, τι αγωγ θα προτενατε;, Ε. Θεοδρου

12.30-13.15 Παρουσαση - Συζτηση 3ου Περιστατικο
Γυνακα ηλικας 34 ετν προσρχεται σε εξωτερικ ιατρεο για λεγχο οστεοπρωσης. Απ το ιστορικ της αναφρεται λμφωμα Non-Hodgkin σε ηλικα 22 ετν που αντιμετωπστηκε με χημειοθεραπεα και ακτινοθεραπεα. Σε ηλικα 24 ετν, η ασθενς υποβλθηκε σε ολικޠ αρθροπλαστικ (ΑΡ) ισχου λγω αναφερμενης οστεονκρωσης. Η ασθενς αναφρει απ τους λγη μηριαων οστν και κνημν μφω που επιδειννονται στην κπωση. Στην κλινικ εξταση διαπιστνεται πια ευαισθησα (ΑΡ) γνατος και κνημν μφω χωρς εικνα φλεγμονδους αρθρτιδας και περιορισμς ξω/σω στροφς του (ΔΕ) ισχου. Ποιܠ εναι η προτεινμενη διαγνωστικ και θεραπευτικ σας προσγγιση;, Κ. Σταθπουλος


13.15-14.00 Παρουσαση - Συζτηση 4ου Περιστατικο
Γυνακα 69 ετν παραπμπεται απ τον ογκολγο της για αξιολγηση της οστεοπρωσς της. χει πρσφατο ιστορικ πορογενος διηθητικο καρκνου του μαστο (Τ1, Ν0, Μ0), χει υποστε μερικ μαστεκτομ-ακτινοθεραπεα- χημειοθεραπεα και πρκειται να ξεκινσει αγωγ με αναστολα αρωματσης. Απ το ιστορικ της προκπτουν: κταγμα στο Θ7 σε ηλικα 25 ετν μετ απ πτση απ μεγλο ψος, κυκλικ οιστρογονικ υποκατσταση για να τος σε ηλικα 46 ετν μεσα μετ την εμμηνπαυση-διακοπ λγω εν τω βθει φλεβοθρμβωσης, διγνωση οστεοπρωσης σε ηλικα 66 ετν και λψη αλενδροντης για να τος-διακοπޠ λγω γαστρενετρικν ενοχλημτων, ΧΑΠ για την οποα λαμβνει συστηματικ το τελευταο εξμηνο 2,5 mg πρεδνιζολνης peros. Επσης, λαμβνει 1000mg ασβεστου και 800 IU χολεκαλσιφερλης ημερησως απ 5ετας. Αναφρει απλεια ψους περπου 4 εκ., χει κφωση, ευαισθησα στον Θ7 και BMD: Ο1-Ο4: Τ score: + 0,9, αυχνας μηριαου: Τ score: -2,8. Ποι εναι η προτεινμενη θεραπευτικ προσγγιση;, Ε. Χατζλλης


15.30-16.30 Παρουσαση - Συζτηση 5ου Περιστατικο
Γυνακα 77 ετν με χρνιο ιστορικ οστεοπρωσης και μακροχρνια θεραπεα με αμινοδιφωσφονικ εμφανζει σμερα T-score -3.5 στη σπονδυλικ στλη και -2.8 στο ολικ ισχο. Πρσφατα υποβλθηκε σε ολικ αρθροπλαστικ για οστεοαρθρτιδα. Απαιτεται οποιαδποτε αναθερηση της αντιοστεοπορωτικς αγωγς;, Π. Μκρας

17.00-18.00 Παρουσαση - Συζτηση 6ου Περιστατικο
Γυνακα 67 ετν με οστεοπορωτικܠ κατγματα σπονδλων (Θ11, Ο1 και Ο4) πσχει απ μακρχρονη χαμηλ οσφυαλγα λγω σπονδυλολσθησης και συμπτωματολογας σπονδυλικς στνωσης. Ποις εναι οι θεραπευτικς ιδιαιτερτητες στην ορθοπαιδικ αντιμετπιση της περπτωσης αυτς;, Χρ. Κοσμδης

Σββατο 7 Ιουνου 2014

Προεδρεο: Γρ. Σκαραντβος
09.30-10.30 Διλεξη - Ανταλλαγ απψεων
Νεοπλασες και σκελετς, Ι. Μοντζιος

Προεδρεο: Κ. Μαυρουδς - Ε. Καταξκη
Παρουσαση - Συζτηση Περιστατικν

10.30-11.15 Παρουσαση - Συζτηση 1ου Περιστατικο
Γυνακα ηλικας 65 ετν τθηκε σε αγωγޠ με αλενδροντη προ 5 ετν μετ απ σπονδυλικ κταγμα στον Ο1. Η αρχικ μτρηση της BMD ταν T-score -2.3 στη σπονδυλικޠ στλη και -1.8 στο μη επικρατον ολικ ισχο. Οι διαδοχικς μετρσεις που γιναν στη συνχεια, ενοτε σε διαφορετικܠ μηχανματα DXA, δεν δειξαν σημαντικς μεταβολς της BMD. Στην παροσα φση η ασθενς αισθνεται υγις και εναι δραστρια, δεν χει υποστε καινοργια μη σπονδυλικܠ κατγματα, οτε αναφρει πνο στην οσφ. Η τελευταα BMD δεχνει T-score -2.2 στη σπονδυλικ στλη και -1.9 στο ολικ ισχο. Ποι εναι η βλτιστη περαιτρω αντιμετπιση;, A. Μουσιλης

11.45-12.30 Παρουσαση - Συζτηση 2ου Περιστατικο
Γυνακα 68 ετν, με ιστορικ Ρευματοειδος αρθρτιδας απ 10ετας περπου, υπ αγωγ με anti- TNF παργοντα, μεθοτρεξτη 10mg εβδομαδιαως για βραχ χρονικ διστημα στο παρελθν την οποα δικοψε λγω αξησης των ηπατικν ενζμων και ΜΣΑΦ λγω συχνν εξρσεων της νσου, προσρχεται στο ιατρεο για λεγχο οστεοπρωσης. Δεν χει λβει ποτ και αρνεται να λβει κορτικοστεροειδ λλα τροποποιητικܠ φρμακα της νσου. Δεν χει λβει ουδποτε οποιαδποτε αγωγ για οστεοπρωση καθς πως αναφρει σε κατ καιρος ελγχους εχε διαπιστωθε οστεοπενα. Απ την μτρηση της BMD στο αριστερ μηριαο χει 0.800g/cm2, με T-score -1.7 και στην ΟΜΣΣ L1-L4 : 0.902g/cm2, με T-score -1.2. Δεν παρουσιζει ακτινολογικ κατγματα απ τον λεγχο της ΣΣ.χει ιστορικ κατγματος ισχου απ την μητρα της.χει ψος 1.68cm και βρος 65kg, δεν λαμβνει επαρκ ποστητα γαλακτοκομικν. χει ιστορικ γαστρορραγας και ΓΟΠ, λαμβνει συχνܠ PPIs. Δεν παρουσιζει λλα νοσματα πλην λιπδους διηθσεως του πατος. Εναι καπνστρια, ιδιοκττρια μπαρ-restaurant και αναφρει λψη αλκολ σε καθημεριν βση. χει ανγκη λψης αγωγς και αν ναι ποι εναι αυτ;, Ε. Θεοδρου

12.00-13.15 Παρουσαση - Συζτηση 3ου Περιστατικο
Γυνακα ηλικας 79 ετν (Υ: 160εκ, Β: 78 κ) προσρχεται στα ΤΕΠ με συντριπτικ υπερκονδλια κατγματα και των δο μηριαων (C1 ταξινμηση AO). Τα κατγματα προλθαν λγω πτσης απ το διο ψος στην αυλޠ της αγροτικς κατοικας της, χωρς απλεια αισθσεων. Στο αριστερ μηριαο η οστικ παρασχδα ταν τοιμη να εξλθει απ το δρμα. Δεν εχε ιστορικ λλων καταγμτων και δεν εχε υποβληθε ποτ σε λεγχο οστεοπρωσης. Η ασθενς λαμβνει ασενοκουμαρλη (Sintrom) 1Χ1 λγω κολπικς μαρμαρυγς απ 20 ετας. Το 2007 εχε υποστε μφραγμα μυοκαρδου και κτοτε επιπρσθετα λαμβνει φουροσεμδη/αμιλορδη 40/5mg 1Χ1, φουροσεμδη 40mg 1X1, καρβεδιλλη 6,25 mg 1X2, μονονιτρικ ισοσορβτη (Monosordil) 20mg 1X2, ιβαμπραδνη (procoralan) 5mg 1X1, καθς και τρινιτρικ γλυκερνη (Nitrodyl) 5mg patch. Tο triplex καρδας κατ την εισαγωγ, απεικονζει σημαντικ υπερτροφα των τοιχωμτων με να εκτιμμενο κλσμα εξθησης 45%. Η ασθενς λγω ΧΑΠ λαμβνει απ δεκαετας εισπνεμενα βρωμιοχο τιοτρπιο (Spiriva) και βουδεσονδη σε καθημερινޠ βση. Επσης, πσχει απ ΣΔ τπου 2 διαγνωσμνο απ 7 ετας για τον οποο λαμβνει γλιμεπιρδη 2mg 1X1 με καλ ανταπκριση. Την τελευταα 5 ετα χει προστεθε στην αγωγޠ δονεπεζλη (Rafazil) 5mg 1X1 απ τον θερποντα παθολγο λγω αρχμενης νοιας. Υποβλθηκε σε εσωτερικޠ οστεοσνθεση σε να χειρουργικ χρνο. Η μετεγχειρητικ της πορεα ταν ομαλ. Τα κατγματα πωρθηκαν στον προβλεπμενο διστημα, ωστσο για 4 μνες η ασθενς παρμεινε κλινρης. Ποις εναι ο βραχυπρθεσμος και μακροπρθεσμος σχεδιασμς της θεραπευτικς αγωγς;, A. Κονδλης


13.15-14.00 Παρουσαση - Συζτηση 4ου Περιστατικο
νδρας ηλικας 50 ετν γγαμος με δο παιδι πσχει απ αγκυλωτικ σπονδυλαρθρτιδα διαγνωσθεσα σε ηλικα 30 ετν. Λγω ξαρσης του νοσματος και της μη απντησης σε ΜΣΑΦ ο ασθενς τθηκε σε αγωγ με anti-TNF παργοντα (Remicade) και κτοτε παρουσιζει φεση του νοσματος. Απ το ιστορικ δεν αναφρονται λλα νοσματα, εν δικοψε το κπνισμα προ 15ετας. Υποβλθηκε σε προληπτικ λεγχο οστικς μζας και η BMD ισχου δειξε T-score = -3.0 SD (αυχνας του μηριαου). Απ τον εργαστηριακ λεγχο δεν προκυψαν παθολογικ ευρματα στη νεφρικ λειτουργα οτε λλες διαταραχς του μεταβολισμο του ασβεστου. Ο ακτινολογικς λεγχος της ΟΜΣΣ δειξε οστεοποηση συνδεσμοφτων και οστεοποηση των μεσοσπονδυλων συνδσμων. Τθεται το ερτημα αν ταν απαρατητος ο λεγχος οστικς μζας και αν χρειζεται στη φση αυτ να λβει αντι-oστεοπορωτικ θεραπεα., Α. Μουσιλης


15.30-16.30 Παρουσαση - Συζτηση 5ου Περιστατικο
νδρας 52 ετν με αποφρακτικ πνευμονοπθεια και μακροχρνια λψη κορτιζνης, εμφανζει δο σπονδυλικܠ κατγματα (Θ11, Ο1). Το κταγμα του Θ11 συνβη προ τριμνου και δημιοργησε οξ βο. Υπρχει δυναττητα διρθωσης του βου και ποια εναι η συνιστμενη αγωγ;, Π. Μκρας

17.00-18.00 Παρουσαση - Συζτηση 6ου Περιστατικο
Γυνακα 66 ετν με μετεμμηνοπαυσιακޠ οστεοπρωση υποβλλεται απ 8ετας σε αγωγ με εβδομαδιαα χοργηση αμινο-διφωσφονικο (τα πρτα 4 τη αλενδροντη και αμσως μετ με ρισεδροντη). Προ τους παρουσασε ατραυματικ σπονδυλικ κταγμα στον Θ12. Η οστικ πυκντητα της σπονδυλικς στλης δεν παρουσιζει μεταβολޠ την τελευταα τριετα και παραμνει σε εππεδα οστεοπρωσης (Τscore: -2,9). Η οστικ πυκντητα του ολικο ισχου εναι σε εππεδα οστεοπενας πλην μως σημεινει μικρ αλλ συνεχ μεωση το διο διστημα (Τscore: -1,6 > Τscore: -1,9). Θεωρετε τι η ασθενς δεν ανταποκρνεται κλινικ στην θεραπεα, με ποι κριτρια και τι συνιστται διαγνωστικ και θεραπευτικ;, E. Κασκνη

Κυριακ 8 Ιουνου 2014

Προεδρεο: Γ. Λυρτης
09.30-10.30 Διλεξη - Ανταλλαγ απψεων
Capture the Fracture: Η Ελληνικ εμπειρα, Μ. Παναγολια

Προεδρεο: Ε. Χρονπουλος
10.30-12.00 Workshop
10.30-11.15 Μθοδοι αποκατστασης στη σαρκοπενα, Ι. Διονυσιτης

11.15-12.00 Επδειξη τεχνικν και ασκσεων, Μ. Μιχαλακοπολου

Προεδρεο: Φ. Καλδρυμδης - Δ. Πατρκος
Παρουσαση - Συζτηση Περιστατικν

12.30-13.15 Παρουσαση - Συζτηση 3ου Περιστατικο
Γυνακα ηλικας 47 ετν, παχσαρκη (160 κιλν), με ιστορικ κατθλιψης απ 5ετας, υπστη υποκεφαλικ κταγμα αριστερο ισχου μετ απ πτση στις σκλες του σπιτιο της για το οποο αρχικ αρνθηκε το χειρουργεο και παρμεινε επ 3μηνο καθηλωμνη στο κρεβτι της. Μετ το διστημα αυτ αποφσισε να χειρουργηθε. Διεγχειρητικ (κατ την διρκεια των χειρισμν) η ασθενς υπστη υποτροχαντριο και υπερκονδλια κατγματα του αριστερο μηριαου, που κατστησαν την περαωση της επμβασης αδνατη. Χρζει περαιτρω διερενησης; Ποι η προτεινμενη διαγνωστικ προσγγιση και θεραπεα;, Ε. Κενανδης


13.15-14.00 Παρουσαση - Συζτηση 4ου Περιστατικο
Γυνακα ηλικας 67 ετν προσρχεται σε εξωτερικ ιατρεο για λεγχο οστεοπρωσης. Η κινητικτητ της εναι φυσιολογικ, το ψος της εναι 172 cm και το βρος της 70 κιλ. Αναφρει απ το ιστορικ της αμφοτερπλευρα κατγματα καρπο, κταγμα μου (ΔΕ), κταγμα (ΑΡ) ποδοκνημικς καθς και κατγματα πλευρν. Απ το ατομικ αναμνηστικ προκπτει: εμμηναρχޠ 12 ετν και εμμηνπαυση σε ηλικα 48 ετν, υπρταση για την οποα λαμβνει φαρμακευτικ αγωγ (αναστολες του μετατρεπτικο ενζμου), νεφρολιθαση, κπνισμα (45 packet years). Επσης αναφρει πρτο λεγχο για οστεοπρωση προ δεκαετας, με T-score στη σπονδυλικޠ στλη -3,1. χει λβει συνολικ 5 χρνια αλενδροντη και 2 χρνια ρισεδροντη απ του στματος, δο χρνια καλσιτοννη με τη μορφޠ ρινικν ψεκασμν, καθς και συμπληρματα ασβεστου και βιταμνης D καθ’λη τη διρκεια της αντιοστεοπορωτικς αγωγς.Προσκομζει πρσφατη (προ μηνς) μτρηση οστικς πυκντητας στη σπονδυλικ στλη με Τ - score: - 2,5. Ποις εναι ο περαιτρω θεραπευτικς χειρισμς;, Ε. Παπακτσου


15.30-16.30 Παρουσαση - Συζτηση 5ου Περιστατικο
νδρας ασθενς 63 ετν με γνωστ ιστορικ αρτηριακς υπρτασης και ΣΔ τπου 2 προσλθε σε ιδιωτικ ιατρεο για «δετερη γνμη» προσκομζοντας την παρακτω μτρηση οστικς πυκντητας, η οποα διενεργθηκε για πρτη φορ στα πλασια ελγχου «ρουτνας»: Ο1 - Ο4: 1,11 g/cm2 (-1,01 T score), αυχνας μηριαου: 0,78 g/cm2 (-1,9 T score). Απ την κλινικ εξταση και το λοιπ ατομικ και οικογενειακ ιστορικ προκυψε: BMI 29,4 kgr/m2, λψη μετφορμνης 1700mg/24h και λοσαρτνης 100mg/24h με ικανοποιητικ ρθμιση του ΣΔ (HbA1C: 6,6%) και της αρτηριακς υπρτασης, 2-3 ποτρια κκκινου ονου/ημρα, 15-20 τσιγρα/ημρα, καθς και κταγμα ισχου της μητρς του σε ηλικα 77 ετν. Χρζει περαιτρω διαγνωστικς /και θεραπευτικς παρμβασης για οστεοπρωση ο ασθενς;, Φ. Παπαδοπολου

17.00-18.00 Παρουσαση - Συζτηση 6ου Περιστατικο
Γυνακα 30 ετν, με ντονο λγος στη ΘΜΣΣ. Πσχει απ ΣΕΛ απ 15ετας και κτοτε λαμβνει κορτιζνη, ενοτε σε μεγλες δσεις (60mg ημερησως) για διαστματα νω των 3 μηνν. Εναι γγαμη και επιθυμε να τεκνοποισει, ταν εναι εφικτ και επιτρεπτ απ το νσημ της. Βρος ασθενος 60 κιλ και ψος 165 cm (BMI = 22,2 kgr/m2). Δεν καταναλνει αλκολ, δεν καπνζει, 2 καφδες/ημρα, πολ περιορισμνη κινητικτητα (λαμβνει αναπηρικޠ σνταξη). Φρμακα: μεθυλπρεδνιζολνη 8mg, αζαθειοπρνη 75mg, θεικ υδροξυχλωροκνη (Plaquenil) 200mg και Calcium 500mg/Cholecalciferol 400IU,ημερησως. Αναφρει τι χει μεωση ψους κατ 5 cm. Κλινικ εμφανζει Cushingoid προσωπεο. DXA: ΟΜΣΣ με T-score: -3.5 και Z-score: -2.8. Ο ακτινολογικς λεγχος ανδειξε οστεοπορωτικܠ κατγματα Θ9 & Θ11. Ποι εναι η περαιτρω αντιμετπιση;, Γ. Αντπας

Δευτρα 9 Ιουνου 2014

09.30-10.30 Παρουσαση - Συζτηση 1ου Περιστατικο
(Απ τους συμμετχοντες)

10.30-11.30 Παρουσαση - Συζτηση 2ου Περιστατικο
(Απ τους συμμετχοντες)

12.00-13.00 Παρουσαση - Συζτηση 3ου Περιστατικο
(Απ τους συμμετχοντες)

13.00-13.30 Συμπερσματα - Λξη επιστημονικς εκδλωσης
Παραλαβ πιστοποιητικν παρακολοθησης
INTEROPTICS S.A.
Powered by INTEROPTICS S.A.
Copyright © 2011
: 2, 151 24, , /Fax: 210 6128606, e-mail: eemmo@otenet.gr